20131016 VTL bilar

Tjänster

Vägtransportledare ( VTL )

vagtransportledareVid mycket långa, breda och/eller tunga transporter krävs alltid eskort av polis eller Vägtransportledare. Företaget har personal med förordnade av Rikspolisstyrelsen (RPS) och har tre fullt utrustade bilar för dessa typer av eskorter med VTL. Vid många transporter krävs också ofta både två Vägtransportledare och två varningsbilar/följebilar. Genom att vi själva disponerar dessa tre fordon kan vi åta oss hela uppdrag för ditt företag. Bilarna är fullt utrustade med alla varianter av varningsskyltar samt även datastöd för navigering och s.k. Digital Broutmärkning för Specialtransporter (DBS). Samtliga bilar är även inredda med sovplats och värme vilket medför att vi enkelt kan följa transporter under längre tid.

Vi samarbetar också med ett antal andra företag i branschen och kan med detta även åta oss större uppdrag.

Personaluthyrning

Vi har lång erfarenhet av lots- och personaluthyrning till åkerier och transportföretag.

Genom en bred och kompetent personalpool kan vi bemanna ditt företag för både kortare och längre uppdrag. Detta kan t.ex. gälla då ditt företag har drabbats av personalbrist, sjukdom eller annat och där ni har behov av bemanning. Vi har även personaluthyrning för särskilda vägavsnitt där ditt företag behöver avlösning för att hantera exempelvis kör- och vilotider.

Bilbärgning

Falcks bärgare finns i hela Sverige och nästan hela Europa. Frakt & Lotstjänst AB är en del av Falck och är din lokala bärgare i Umeå området.
Vi utför allt inom bärgning och vägassistanser. Bärgning dygnet runt, året runt.

Om du behöver en bärgningsbil – ring då telefonnummer:020-38 38 38

Falck

.