001

Vägtransportledare & Lotstjänst

Vi erbjuder tjänster inom vägtransportledning för eskort av dispens- och specialtransporter.

 

Utöver detta kan vi erbjuda lots, bemanning- och personaluthyrning för åkerier och transportföretag. Vi finns med vår verksamhet i Umeå men verkar i hela landet, från norr till söder.

 Tjänster

  • Vägtransportledare
  • Varningsbil
  • Följebil
  • Styrbil
  • Vägplanering, dispensansökan
  • Personaluthyrning
  • Lots verksamhet
  • Bilbärgning – Falck